תנאים כללים ואחריות

תנאי ההזמנה בחברת יו-יו ילדים בע"מ ח.פ- 513580696
דרך רמתיים 110, הוד השרון 09-7453835

1. זמן אספקה של ריהוט הינו 8 שבועות מיום הרכישה ושל פריטים משלימים עד חודש מיום הרכישה.
2. המחירים כוללים מע"מ ולא כוללים הובלה והרכבה. תשלום ההרכבה יעשה ישירות מול המרכיב ביום ההרכבה.
3. כל הפרטים האישיים אשר נרשמים באתר אינם מועברים לצד ג' לשם הגנת הפרטיות.
4. הרוכש משלם במעמד קניה זה את מלוא סכום העסקה.
5. ניתן להחזיר מוצר אשר מוגדר "פריטים משלימים" תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, דמי הביטול הם 5% או 100 ₪ הנמוך מבניהם.
6. הריהוט אשר מוצגים באתר מיוצרים בהזמנה אישית, לפי צבע אותו בחר הלקוח ותוספות מותאמות. לכן לא ניתן יהיה להחזיר לחברה מוצר זה ולזכות את הרוכש בכספו. לפי עסקת מכר מרחוק (סעיף 14ג) בחוק הגנת הצרכן אשר בו נאמר כי ביטול עסקת מכר מרחוק אינו כולל ביטול העסקה של: "טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה".
7. לאחר ביצוע התשלום אין אפשרות לשינוי ההזמנה.
8. הקונה מאשר כי לא סוכם עימו ולא הובטח לו דבר מעבר לרשום בהזמנה.
9. שמורה הזכות בידי החברה לבטל הזמנה במקרים בהם אין אפשרות לכבד את התחיבותיה המפורטת בהזמנה זו במקרים אלו תחזיר החברה ללקוח את מלוא כספו.
10. הדגמים בהזמנה כפופים להדמיות ולמידות כפי שמופיעות בדף המוצר וניתנים לשינויים ושיפורים לפי ראות עיני החברה.
11. הזמנה מוכנה לאספקה שלא נדרשה ע"י הקונה מסיבות התלויות בו תבוטל כעבור 30 יום. החברה תהיה רשאית לחלק את את הסכומים ששולמו ע"ח ההזמנה שלא נדרשה.
12. עיקוב של עד 10 יום ממועד האספקה שנקבע ע"י החברה ייחשב כאיחור סביר מבלי שתהיינה למזמין כל תביעות כלפי החברה כאילו החברה לא עמדה בתנאי ההסכם.

בדים:
1. הבדים המוצעים ע"י החברה לקונה נרכשים מיצרנים מקומיים או יבואנים,הבדים הם סוג א' .
2. אין החברה אחראית לטיב הבד או לשינוי גוונים בצבע. במידה ויהיו לקונה טענות על טיב הבד. רשאי הוא לפנות ליצרן או ליבואן ולברר את טענותיו.

הובלה והרכבה:
1. החברה ממליצה לקונה להשתמש בשירותיו של מוביל מקצועי מטעמה. אם יחליט הקונה להוביל בעצמו, הרי הוא אחראי על כל נזק שיגרם למוצר בהובלתו ובהתקנתו. הקונה אשר בחר להעזר בשירותיו של מוביל מקצועי מטעם החברה, ישלם במועד ההזמנה מראש על שירות זה.
2. בהזמנת פריטים משלימים אשר נשלחים עם דואר שליחים ,החברה אינה אחראית לפגיעה במוצר.

אחריות:
1. אחריות החברה הינה ל-12 חודשים מיום האספקה וזאת בתנאי שהלקוח השתמש במוצר בצורה נכונה ולא גרם נזק בשימוש בלתי סביר. האחריות אינה כוללת פגמי צבע.
2. פגיעות צבע אשר נגרמו מהרכבה של מוביל מקצועי מטעם החברה וידווחו ע"י הלקוח בכתב תוך 24 שעות מקבלת המוצר, יתוקנו תחת אחריות החברה להתחייבות טעון התיקון.
3. במידה ויתגלו פגמים או קרעים בבד, הקונה יודיע בכתב תוך 24 שעות מקבלת המוצר ליו-יו ילדים בע"מ (להלן: החברה).
4. החברה מתחייבת לתקן את הטעון תוך 30 יום מקבלת ההודעה בכתב.